Rapportering via web

Rapporteringsystemet leveres på web. Passordtildeling begrenser hvike bygg og rapporter du har tilgang til. Brukergrensesnittet er designet for raskt å få overblikk og kontroll på mange bygg. Det er derfor lett å bla seg gjennom byggene i den samme rapporten. Rankering av byggene med resultat / mål gir en umiddelbar oversikt over hvilke bygg som bruker mer enn budsjett.

De vanligste rapporten er:

  • ET-Kurve
  • Akkumulert forbruk (resultat/mål ) pr bygg
  • Akkumulert forbruk (resultat/mål) hele gruppen
  • Timesdata pr døgn
  • Timesdata pr uke
  • Mnd pr dag
  • Pr pr uke
  • Effektrapport