Rapportering via mail

Selv om alle har tilgang til web rapportene er det mange som bruker mail rapporteringen. Mailen inneholder de viktisgte rapportene og gjør det enkelt å oppdatere seg. Sendes vanligvis ut en gang pr uke og viser forrige ukes resultat.