Infoskjermer/Mobil

Logging av data er gjort enkelt med spesielle dataloggere som mottar og lagrer pulser fra energimålere. Der netteier eier målere legger de ut pulser. For private EL målere eller varmemengdemålere kan innstalatør selv legge ut pulser. For Oljekjel må det innstaleres oljemengdemåler med pulsutgang.

Dataloggerne plasseres ved målerene. All data hentes inn via eksisterende strømnett fra en sentralt plassert GPRS enhet.

Det trekkes ingen kabler og kan installeres raskt og effektivt.

Du kan logge:
El , fjernvarme, fjernkjøling, oljebrennere, gass, vannforbruk, trykkmålere, temperaturer, Co2.

Alle data lagres per time