Alarmer

Overvåking av energiforbruket kan automatiseres med avanserte alarmer.

Alarmene kan tilpasses bygg og målere basert på alle parametere.