Vi leverer

Vi leverer automatiske energiovervåkningssystemer, AEOS. Nødvendige data blir hentet inn via dataloggere, datafiler fra E-verk/Elhub og BACnet. Rapportene og resultatene er tilgjengelig på tilpassede web-sider, via mail eller som link til ønsket mottaker.


Systemet brukes i en rekke kommuner, hoteller, kjøpesentre og av eiendomsbesittere.

næringseiendommer, kommuner, kjøpesenter, hoteller og industri i hele Norge


Systemet tilbys per i dag gjennom våre leverandører AF Gruppen, Energima og EM-teknikk Energi AS.

Ønsker du å levere vårt produkt? Kontakt oss her om du ønsker å bli distributør >>