Hva er AEOS

Alle relevante energi og temperatur data hentes inn automatisk fra dataloggere, eller fra netteiere. Innsamlede data omregnes for temperatur og /eller produksjon og leveres i standard rapporter på; web eller e-mail. Rapportene viser til enhver tid hvordan du ligger i forhold til målsettingen.

Kontinuerlig overvåkning av energibruken er avgjørende for optimal energibesparelse i et bygg. På en spart kWh spares energipris, nettavgift og avgifter. Derfor er det betydelig mer å hente her, enn kun å fokusere på energiprisen.


Systemet er designet for å jobbe i faser hvor man starter med korrigering av eksisterende anlegg og deretter setter nye mål ettersom det gjennomføres tiltak i de neste fasene.


I fase 1 ser vi at energiforbruket kan gå ned med inntil 15% bare ved å korrigere eksisterende anlegg. Våre samarbeidspartnere er spesialister på driftoptimalisering. De vil via en energianalyse kunne påpeke muligheter for videre besparelse.


Vil man oppnå de store reduksjonene i energiforbruk, er det som regel nødvendig med tiltak som krever investeringer. Det er da viktig å ha et verktøy som til enhver tid viser resultatet av investeringen. Samtidig er da dokumentasjon/logging som kreves for støtteordninger fra ENOVA etablert.


Systemet egner seg for å vise virkningsgraden av energibesparende installasjoner, som varmepumpe og varmegjenvinnere, samt samlet resultat mot budsjettert forbruk med hensyn på temperaturer og produksjon.